Mijn foto

Contact Personen

 • Ondernemerschap door zelfontplooiing.
  "De ondernemer bepaalt het succes van de onderneming" is een bekende one-liner. Wij voegen daar iets aan toe: "Hij moet zich wel willen verdiepen in zichzelf en in datgene wat de onderneming nodig heeft". De praktijk laat zien dat er nog teveel ondernemers te gemakkelijk en onvoorbereid aan de slag gaan, met name waar het de eigen vaardigheden betreft.
 • Netwerk Menskundig Adviseurs
  Het MAN is het landelijk netwerk van en voor menskundig adviseurs. Een naam voor een betrekkelijk nieuwe beroepsgroep in de eerste lijns zorg. Een beroepsgroep die bestaat uit individuen met ieder een geheel eigen benadering. Wat hen bindt is een ooit gezamenlijk genoten opleiding/leergang.
 • Nederlandse Orde van Beroepscoaches
  De Nederlandse Orde van Beroepscoaches, kortweg NOBCO genoemd, is de belangenbehartiger voor professionele coaches en mensen die het vak van arbeidgerelateerde coaching, zelfstandig, in buro-verband of in hun organisatie beroepsmatig uitoefenen.
 • Martien van Steenbergen
  Martien is a Wise Fool, Apprentice Healing Master and touched by software.
 • Andrea Slee
  Andrea staat verandermanagers en leidinggevenden bij met gerichte en bewust gekozen communicatie.
 • Laura Babeliowsky
  Workshops, info, tips en ideeen over effectief acquireren.
 • Tonny Teuwisse
  Het grafisch vormgevingsbureau dat aandacht schenkt aan uw product!

Boeken & Films

 • Marjan van Lier: De 9 deugden voor je werk ISBN 90-274-6885-0
  Marjan laat zien hoe negen deugden helpen bij het vinden van jouw antwoorden. Door het her-inneren en toepassen van deugden in tal van werksituaties en thuissituaties leer je het juiste midden te kiezen en opnieuw tevredenheid en geluk te vinden én te behouden!
 • Julia Cameron: The Artist's Way: A Spiritual Path to Higher Creativity [10th Anniversary Edition]

  Julia Cameron: The Artist's Way: A Spiritual Path to Higher Creativity [10th Anniversary Edition]
  Nederlandse vertaling met subtitel 'Vind je eigen inspiratie' ISBN 90 6038 482 2


Email abonnementManagementsite.NL

Managersonline.nl

Overheidscommunicatie

« Hoe gaan we om met beschikbare kennis en vaardigheid? | Hoofdmenu | Hoe helpt vakantie uw alledaagse problemen anders op te lossen? »

19 juni 2007

Reacties

Jacob vvan Hemmen

Interessant artikel op hoofdlijnen.
1.Reactie van Geert Mak zegt iets over zijn mensbeeld. Voor zover ik Geert Mak ken uit zijn boeken en tv-optredens, verwacht ik zo'n reactie niet van hem. Hij geeft aan integraal en contextueel te denken. Daarom begrijp ik niet dat hij, in zijn reactie, de manager isoleert van zijn omgeving. Duur betaald of niet, de manager is in zijn functioneren primair afhankelijk van zijn ondergeschikten, collega's en chefs.

2. Het inhuren van een personal coach is afhankelijk van de beeldvorming bij de leidinggevende. Het gaat dan met name om de toegevoegde waarde die de coach verondersteld wordt te geven aan de individuele persoon of groep. Met andere woorden: Is de investering verantwoord?
Het antwoord kan alleen proefondervindelijk worden verkregen.

3. Het belangrijkste motief "Verbetering persoonlijke effectiviteit" (64%) vraagt reflectie van betrokken individu (leidinggevende, manager, medewerker). Helaas wordt effectiviteit primair geassocieerd met de betekenis in enge zin: meer geld verdienen.
Persoonlijke effectiviteit heeft voor mij de betekenis in ruime zin: Verbeteren op alle aspecten van het persoonlijk functioneren. Ik denk aan het cruciale fenomeen "communicatie". Leren communiceren met jezelf en met je omgeving vergroot in sterke mate de persoonlijke effectiviteit en slagkracht zowel privé als in je werk.

4. Door sterk toenemende maatschappelijke complexiteit en dus ook in bedrijfsvoering, is een personal managementcoach eigenlijk een vereiste om bij je zelf als integer mens te blijven. Dit is van groot maatschappelijk belang. Immers, de manager heeft verantwoordelijheid naar ondergeschikten, collega's en chefs. Naar mate zijn positie in de organisatie stijgt groeit zijn verantwoordelijkheid naar de maatschappij, waarvan de onderneming deel uitmaakt. Denk aan de soms desastreuze gevolgen van fraudes als bij Enron, Worldcom, AHOLD en in de Bouw. In week 45 meldde Brabants Dagblad een fraude van een 43 miljoen door een gepensioneerd manager van de top van Ballast Nedam. Hier worden grote valkuilen zichtbaar. Een personal coach kan hier met een goede reflectie helpen om integer om te blijven gaan met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de leider / manager heeft verworven en die van hem mag worden verwacht.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.